TECHNOLOGIA TERRAOSAVE

To absolutna rewolucja w oczyszczaniu spalin oraz gazów technologicznych emitowanych do atmosfery na skalę przemysłową.

To jedno urządzenie, które w tym samym czasie filtruje spaliny i odzyskuje energię.

To jedyny filtr, który jest inwestycją a nie tylko kosztem. Realna stopa zwrotu to okres od 5 do 10 lat w zależności od parametrów instalacji i zapotrzebowania na ciepło odzyskane.

JAK DZIAŁA TERRAO?

ROZKŁAD ENERGII
POCHODZĄCEJ Z PALIWA

Strata energii termicznej w spalinach może wynosić w skrajnych przypadkach do 40% całkowitej energii wejsciowej w zależności od urządzenia oraz spalanego paliwa. Jest to energia, której nie wykorzystujemy i wyrzucamy do atmosfery.

Montując wymiennik Terrao® znacząca część tej energii może być odzyskana i przesłana do ponownego wykorzystania w procesie, np. do wstępnego podgrzania wody lub innego nośnika energii w układzie.

ODZYSK ENERGII
W TERRAO®

Wymiennik Terrao® wyłapuje i odzyskuje energię termiczną zawartą w gazach odlotowych oraz spalinach. Proces wymiany bezpośredniej wydobywa ciepło jawne. To co wyróżnia wymiennik Terrao® to fakt, że poza ciepłem jawnym wymiennik wydobywa również ciepło utajone, które jest o wiele większe. W wielu przypadkach odzyskana energia z jednego wymiennika Terrao® będzie x 2,5 raza wyższa w porównaniu z zastosowaniem tradycyjnych wymienników płytowych.

REDUKCJA POZIOMU EMISJI
ZANIECZYSZCZEŃ

Technologia Terrao® - w oparciu o termodynamiczne mieszanie spalin z wodą znacząco obniża poziom zanieczyszczeńemitowanych do atmosfery:

  • pyły zawieszone (PM2.5, PM10)
    - skuteczność >85%
  • związki lotne organiczne metali ciężkich (LZO)
    - skuteczność >85%
  • tlenki siarki (SOX)- skuteczność >85%
  • tlenki azotu (NOX)- skuteczność >55%
  • kwasy
  • oraz inne zanieczyszczenia stałe

W rzeczywistości na większości zrealizowanych projektów redukcja zanieczyszczeń była znacząco wyższa powyżej deklarowanej.

USUWANIE WYTRĄCONYCH
ZANIECZYSZCZEŃ

Oczyszczanie spalin w wymienniku Terrao® odbywa się za pośrednictwem wody cyrkulującej w obiegu zamkniętym. Absorbując zanieczyszczenia w wodzie i zmniejszając ich stężenie możemy je (po uprzednim uzyskaniu zgody od lokalnego operatora) przesłać do oczyszczalni za pośrednictwem istniejącego systemu kanalizacji. System uzupełnia wodę potrzebną do sprawnego działania samoczynnie.

WYDAJNOŚĆ
POJEDYNCZEGO TERRAO®
ORAZ MOŻLIWOŚĆ
INSTALACJI UKŁADÓW
KASKADOWYCH

Jednostka urządzenia Terrao® obsługuje do 5000 m3/h co odpowiada w przybliżeniu mocy urządzenia na poziomie 2-3 MW. Jeżeli urządzenie Klienta generuje większą wolumentryczną ilość spalin lub celem jest wyliminowanie więcej niż jednego rodzaju zanieczyszczeń wówczas łączymy urządzenia Terrao® w sposób kaskadowy . Aby zapewnić na wyjściu temperaturę wody wyższą niż 45 O C należy dodać pompę ciepła.

Kompaktowy rozmiar

Wymiennik Terrao® to kompaktowa jednostka o wymiarach zbliżonych do 3m x 2,5m x 2m. Ponadto w przypadku braku miejsca jednostki można ustawiać jedną na drugiej. Największa zrobiona dotychczas instalacja to 16 wymienników podłączonych kaskadowo.

Dlaczego warto wybrać technologię Terrao®

NA KOMPLETNĄ INSTALACJĘ
UDZIELAMY
2 LETNIEJ GWARANCJI
PRODUCENTA.

PROJEKTOWANA
ŻYWOTNOŚĆ
WYMIENNIKA TERRAO®
TO 20-25 LAT.

RODZAJ INSTALACJI

Ogrzewanie miejskie

OPIS INSTALACJI

Odzysk energii ze spalin oraz przesył
do kotłowni celem podniesienia temperatury
na wejściu do kotła

ŹRÓDŁO ENERGII

Kocioł na biomasę o mocy 3MW

Straty kominowe: 40%

Odzyskana energia: 82% (1MW)

Redukcja emisji spalin: PM2.5 PM10 > 85%
SOx > 85%
NOx > 55%

Thumbnail

RODZAJ INSTALACJI

Proces technologiczny

OPIS INSTALACJI

Odzysk energii ze spalin oraz przesył
do kotłowni celem podniesienia temperatury
na wejściu do kotła

ŹRÓDŁO ENERGII

Kocioł na biomasę o mocy 3MW

Straty kominowe: 40%

Odzyskana energia: 82% (1MW)

Redukcja emisji spalin: PM2.5 PM10 > 85%
SOx > 85%
NOx > 55%

Thumbnail